Catalogue

VEDAS

Rigveda _ S.H. 9 Vols. 3000.00
Rigveda _ Hindi 150.00
Rigveda _ Text & E. Trans. 1400.00
Samveda _ S.H. 600.00
Samveda _ Text & Eng. Trans 350.00
Atharveda _ Only Text 200.00
Atharveda _ Hindi 150.00
Atharveda _ S.H. 8 Vols. 3000.00
Yajurveda _ S.H. 600.00
Yajurveda _ Hindi 150.00
Yajurveda _ Text & Eng. Trans. 450.00
Madhyandini Shakaha Prakash R. 200.00
Niruktam _ S.H. 2 Vols. 500.00

GITA, PHILOSOPHY, VEDANTA

Gita with S. Text & E. Trans. Gitapress 10.00
Gita -- Madhusudani Tika -- S.H. 600.00
Gita -- Gyaneswari -- Hindi 150.00
Gita -- Mahatmya Lahauri -- Hindi 100.00
Gita -- Text Tabiji (Telisman) 1 X ¾ 50.00
Gita -- Text in S. & E. Trans 80.00
Gita -- Pocket Test & Eng. 10.00
Gita -- Astavakra -- S.H. 150.00
Avadhoot Gita -- S.H. 85.00
Ganesh Gita _ S.H. 20.00
Shri Hari Gita -- Text with Hindi Verses 120.00
Ishadi Nine Upanishad – S.H. Shankarabhasya 100.00
Brahmasutra – Sankar, Parimal, Kalpataru – S. 500.00
Brahmasutra Bhasyam – S. 50.00
Vedanta Darshan – S.H. GP 70.00
Vedantasar – S.H. 15.00
Sankhya Darshan – S.H. 40.00
Sarvadarshan sangraha – S.H. 100.00
Panchadashi – S.H. 125.00
Patanjali Yog Darshan – S.H. 195.00
Patanjali Yog Pradip – S.H. 100.00

RAMAYAN

Ananda Ramayan – S.H. 400.00
Ananda Ramayan – Hindi 250.00
Valmikiya Ramayan – S.H. 220.00
Valmikiya Ramayan – Hindi 250.00
Valmikiya Ramayan – Sundarkand – S.H. 50.00
Mool Ramayan – S.H. 15.00
Adhyatma Ramayan – S.H. 60.00
Valmikiya Ramayan – S.E. – 2 Vols. 300.00
Yogvasistha Ramayan – Hindi 800.00
Radheyshyam Ramayan – Hindi 120.00
Adabhut Ramayan – S.H. 50.00
Mantra Ramayan – S.H. 50.00

TULSIKRIT RAMAYAN

Ramayan – Big-Jwala Prasad BT 600.00
Ramayan – Bhasatika 8 kand 250.00
Ramayan – Bhasatika Medium & Kand 160.00
Ramayan – Bhasatika S. S. Das R. 250.00
Ramayan – B.T. Big Gita Press 280.00
Ramayan – B.T. Medium Gita Press 150.00
Ramayan – Mool Natubihari (R) 300.00
Ramayan – Mool Gutka 25.00
Ramayan – H. Text & E. Transliteration 200.00
Ramayan – FS Growse 80.00
Sundarkand – Roman 12.00
Shri Ramcaritmanas or The Holy Lake of the acts of Rama
(basic text in devanagari with Hindi & English Trans.) –
R.C. Prasad 500.00

PURANA

Agni Purama – S.H. 300.00
Agni Purana – English 2 Vols. 1500.00
Bhagwat Mahapurana – Churnika-S. Loose 450.00
Bhagwat Mahapurana – Sridhari S. Tika 2000.00
Bhagwat Mahapurana – S.H. 2 Vols. 700.00
Bhagwat Mahapurana – S.H. Loose 600.00
Bhagwat Mahapurana – English 5 Vols. 2125.00
Bhagwat Mahapurana – S.E. 2 Vols. GP 250.00
Devi Bhagwat – S.H. Loose Bombay 550.00
Devi Bhagwat – S.H. 2 Vols. 650.00
Devi Bhagwat – Hindi 200.00
Garuda Purana – Pretkalpa S.H. 50.00
Garuda Purana – S.Comp. lete 200.00
Guruda Purana – Eng. 3 vols. 1275.00
Shivpurana – S.H. Loose 650.00
Shivapurana – Hindi 250.00
Shivapurana – E. 4 Vols. 1700.00
Visnu Purana – Sridhari S.H. R. 600.00
Visnu Purana – S.H. Gita Press 80.00
Visnu Purana – Hindi 180.00
Kurma Purana – S 400.00
Kurma Purana – E. 2 Vols. 850.00
Vaman Purana – S. 400.00
Brihad Naradiya Purana – S.H. 3 Vols. 525.00
Narad Purana – E. 5 Vols. 2125.00
Markandeya Purana – S.H. 500.00
Markandeya Purana – S.E. 800.00
Harivans Purana – S.H. Gita Press 180.00
Harivans Purana – Hindi 350.00
Skanda Purana – S. Maheswar Khanda 300.00
Skanda Purana – E. 20 Vols. 8500.00
Naradiya Purana – S. 600.00
Padma Purana – S. 4 Vols. 2000.00
Padma Purana – E. 10 Vols. 4250.00
Vayu Purana – S. 500.00
Linga Purana – S. 200.00
Linga Purana – E. 2 Vols. 850.00
Brahmand Purana – S. 600.00
Brhamavaivarta Purana – S. 2 Vols. 700.00
Brhamavaviarta – S.E. 2 Vols. 2500.00
Nrasingha Purana – S.E. 450.00
Narad Purana E. 5 Vols. 2125.00
Varaha Purana – E. 2 Vols. 850.00
Sukhasagar – H. 250.00
Bhagwat Rahasya – Dongreji – Hindi 250.00

MAHABHARAT

Mahabharat – S.H. 6 Vols. Gita Press 1350.00
Mahabharat – Doha – Chaupai – H. 500.00
Mahabharat – H. 250.00
Mahabharat – E. 9 Vols. 7000.00

PREMSAGAR – VISRAMSAGAR


Premsagar – Lallulal – English 200.00
Premsagar – H. 100.00
Visramsagar – H. 300.00

KARMKANDA : DHARMASHASTRA :
STOTRA


Brihat Karmakanda samucchya – S. 45.00
Karmatha Guru – S. 85.00
Nirnaya Sundhu – S. 200.00
Nirnaya Sindhu – S.H. 500.00
Dharma Sindhu – S.H. 350.00
Sarvadeva Prathistha Prakash 150.00
Anusthan Prakash 220.00
Vratraj – S.H. 350.00
Gaudiya Sraddha Prakash – S 175.00
Vratodyapan Prakash 125.00
Sraddha Viveka 150.00
Antyesti Karma Paddhati – S 65.00
Sodash Sanskar Vidhi – S.H. 80.00
Rudraksha Dharan Vidhi 5.00
Vasisthi Hawan Paddhati – S.H. 25.00
Vivaha Paddhati – S.H. 30.00
Upanayan Paddhati – S.H. 25.00
Pret Manjari – S.H. 50.00
Parvana Sraddha Paddhati – S.H. 15.00
Deva Puja Paddhati – S.H. 2.00
Vastu Shanti Paddhati – S.H. 15.00
Griha Pravesh Pujan Vidhan 15.00
Vastu Pratistha Sangraha 50.00
Mantra Sanhita – Hirnyakesiya – S. 60.00
Nityakarma Puja Prakasha – S.H. 60.00
Sandhya Vidhi – S.H.E.
Garuda Purana – S.H. Pretkalpa 50.00
Puja Pankaj Bhaskar – S. 40.00
Ucchist Ganapati Panchang - S. 25.00
Prtyangira Panchang – S 25.00
Gayatri Panchang – S 25.00
Hindu samskara – E. 225.00
Chalisa Path sangraha – 13 famous chalisa
- Hindi & English. 32.00
Bajarangaban with Hanuman Sathika – H.E. 8.00
Arati sangraha – H.E. 18.00
Bhajan Sangraha – H.E. 20.00
Vishnu's Thousand Names – S.E. 30.00
Siva's Thousand Names – S.E. 30.00
Ganesha's Thousand Names – S.E. 30.00
Devi's Thousand Names – S.E. 30.00
Hindu Gods & Goddesses – E. 40.00
The Hindu Book of Prayer – E. 11.00
Shri Satyanarayan Vrat Katha – S.H.E.
Shri Santoshi Vrat Katha – H.E. 5.00
Ganesha Worship & Prayer – S.E. 51.00
Hanuman Worship & Prayer – S.E. 60.00
Lord Siva Worship & Prayer – S.E. 40.00
Lord Visnu Worship & Prayer – S.E. 40.00
Surya – The Sun God Worship & Prayer – S.E. 40.00
Gayatri – The Secret Power – E.
Ekadashi Mahatmya – S.H. 50.00
Kartik Mahatmya – S.E. 50.00
Vaisakha Mas Mahatmya S.H. Loose 50.00
Purosoktam Mas Mahatmya – S.H. 60.00
Brhmano tapatti Martanda – S.H. 200.00
Jati Bhaskar – S.H. 200.00
Gotra Pravar Bhaskar – S. 75.00
Saryuparin Brahamano ka Etihas – H. 75.00
Kshtriya Vanshavali – S.H. 20.00
Brihat Stotra Ratnakar – S 120.00
Bhaja Govindam Stotram – S.H.E. 5.00
Inrakshi Kawach & Stotra – S.H. 2.00
Stuti Sangraha – H 5.00
Mahamritunjya Stotram – S.H. 15.00
Tara Rahasyam – S.H. 60.00
Gayatri Rahasya – S.H. 60.00
Baglamukhi Rahasya – S.H. 40.00
Hanumad Rahasyam – S.H. 60.00
Durgarchan Paddhati – S.H. 130.00
Batuk Bhirava Upasana – S.H. 35.00
Shri Kali Patal Panchang – S 30.00
Chaubees (24) Gayatri – S.H. 10.00
Gayatri Mahavigyan – S.H. 150.00
Gayatri Upasana S.H 100.00

JYOTISH (ASTROLOGY)

Brihad Jyotish Sar – S.H. 90.00
Jaiminiya Sutram – S.H. 40.00
Jatak Nirnaya – 2 Vols. S.H. 330.00
Jyotissar – S.H. 100.00
Jyotis Ratnakar – S.H. 285.00
Lilawati – S.H. 95.00
Beej Ganitam – S.H. 125.00
Surya Siddhantam – S.H. 85.00
Sidhant Shiromani Goladhaya – S.H. 350.00
Jyotish Shyam sangraha – S.H. 60.00
Tin sau Mahatvavurana Yoga 95.00
Muhurat chintamani – S.H. 60.00
Karma Vipak – S.H. 80.00
Karmathaguru – S. 85.00
Shadabal Rahastam – S.H. 120.00
Gurugyan – Janma Kundli Kaise Banayen 100.00
Lal Kitab – Big Size – H. 600.00
Hanuman Jyotish – S.H. 15.00
Muhurat Chintamani – S.H. 60.00
Triphala – S.H. 125.00
Muhurata Martnada – S.H. 60.00
Muhurata Prakasha – S.H. 100.00
Bhrigu Sanhita – H. 150.00
Pahaladhivika – S.H. 150.00
Hundred years Panchang – Bombay 600.00
Ten years Panchang 120.00
Brihad Jatakam S.H. 210.00
Jatak Parijat – S.H. In 2 Vols. 560.00
Brihad Parashar Horashastram – S.H. 260.00
Shiva Swarodaya – S.H. 20.00
Shigrabodha – S.H. 40.00
Varahi sanhita – S.H. Bombay 110.00
Sugama Jyotish 495.00
Jyotirvidhabharanam – S. 120.00
Kerala Prasna Ratna – S.H. 40.00
Sugama Jyotish Praveshika – S.H. 75.00
Narada sanhita – S.H. 70.00
Keshavi Jataka – S.H. 80.00
Graha Laghawa – S.H. 100.00
How to Judge a Horoscope – B.V. Raman
2 Vols. English. 305.00
Prasna Marg 2 Vols. E,B.V. Raman 545.00
Three Hundred Important Combination – E. 150.00
Vedic Ganit. 150.00
Jatakaalnkar S.H. 35.00
Vedanga Jyotish S.H. 250.00
Man Sagari – S.H. 175.00
Saravali – S.H. 225.00
Bhvisya PhalBhaskar – S.H. 50.00
Sarva Lakshana Sangraha – H. 35.00
Jataka Krodam – S.H. 75.00
Hasta Rekha Vigyan – H. 160.00
Hast Sanjivan – H. 75.00
Sarvatha Chintamani – S.H. 250.00
Tajika Nikanthi – S.H. 100.00
Dasavhala Darpana – S.H. 300.00
Vigyan Bhairava – S.H. 160.00
Kalsarpa Yoga – H. 150.00

VASTUSHASTRA

Adhunika Vastu Yojana – H. 150.00
Vastushastra – Samasya aur Samadhan – H. 150.00
Vrinciples of Vastushastra - E. 150.00
Vastu Ratnakar – S.H. 90.00
Vastukala – H. 150.00
Vasturaj Mandana – S.H. 250.00
Mayamatam – S.H. in 2 Vols. 1000.00
Fengshui – Vastushastra – Bengali 50.00

YOGA - MANTRA


Patanjali Yoga Pradip – S.H. Gita Press 100.00
Patanjal Yoga Darshan – S.H. 195.00
Yogasan aur Swasthya – H. 60.00
Shata Chakra Nirupanam – S.H. 20.00
Yoga : Siddhanta & sadhana – H. 75.00
Kundalini Shakti & Dhyan Yoga – H. 150.00
Hathayoga Praddep – S.H. 70.00
Gheranda Sanhita – S.H. 20.00
Shiva Sanhita – S.H. 50.00
Shiva Swarodya – S.H. 25.00
Kali Kala Vilas Tantram – S. Rare 500.00
Purashchayarnavama – Tantram–4 Vols. S. Rare 1000.00
Brihad Tantrasar – S.H. in 2 Vols. 1500.00
Asli Pracheen Mahaindrajal – H. 501.00
Shavar Tantra Shastra – H. 60.00
Vipattinasak Totka – H. 45.00
Kali Kitab – S.H. 150.00
Kali Tantra – S.H. 45.00
Kamaratna – S.H. 100.00
Yantra Chintamani – S.H. 60.00
Gayatri Tantra – S.H. 15.00
Damar Tantra – S.H. 75.00
Bhut Damar Tantra – S.H. 75.00
Netra Tantram – S.H. 450.00
Sarvollas Tantram – S.H. 200.00
Sharada Tilaka Tantram – S.H. 2 Vols. 800.00
Rudryamal Tantram – S.H. 2 Vols. 750.00
ShyamaRahasya Tantram – S.H. 200.00
Aghori Tantra – S.H. 20.00
Gauri Kanchalika Tantram – S.H. 25.00
Dhanwantri tantra – S.H. 40.00
Gupta Sadhan Tantra – S.H. 20.00
Maheswari Tantra – S.H. 10.00
Asuri Kalpa – S.H. 5.00
Saubhagya Lakshmi – S.H. 20.00
Kryoddish Mahatantra – S.H. 60.00
Kryoddish Tantra – S.H. 20.00
Uddish Tantra – S.H. 20.00
Karpur Stawa – S.H. 12.00
Mantra Mahodadhi – S.H. 450.00
Mantra Mahodadhi – S.H. in 2 Vols. 1200.00
Mantra Maharnava – S.H. in 3 Vols. 1200.00
Kularnava Tantra old 1884 in S.R. 300.00
Kali Puja – E. 160.00
Yogini Tantra – S.H. 225.00
Gyanarnava Tantra – S.H. 225.00
Kularnava Tantra – S.H. 250.00
Ek Jata Tara Tantra – S.H. 30.00
Kama Kala Vilasa – S.H. 100.00
Siddha Nagarjuna Tantra – S.H. 100.00
Anandakalpa Tantra – S.H. 75.00
Neel Saraswati Tantra – S.H. 75.00
Yoni Tantra – S.H. 40.00
Mantra Rahasya – S.H. 60.00
Maheswat Tantra – S.H. 250.00
Mantra Sagar – H. 100.00
Hanumad Rahasyam – S.H. 70.00
Gayatri Rahasya – S.H. 60.00
Baglamukhi Rahasyam – S.H. 40.00
Baglamukhi Sadhana – S.H. 70.00
Mahayakshini Sadhana – S.H. 25.00
Mahanirvana Tantra – S.H. 250.00
Dattatreya Tantra – S.H. 20.00
Uddamareswar Tantra – S.H. 60.00
Shakta Pramoda – S. 220.00
Ravana Sanhita – S.H. – Big 500.00
Karma Dipika – S.H. 125.00
Shri Vidya Sadhana – S.H. 600.00
Nityotsava – S.H. 400.00
Tantrika Vangmaya Men Shaakta Drsiti – H 100.00
Durga Saptshati – S.H. Big Type 75.00
Devi Mhatmya – (Durga Saptshati) – S.H. 35.00
Durga Saptashati – S. Bold Letter 80.00
Durgopasana Kalpadruma – S. 240.00
Vashikarana Mantra – Big – H. 75.00
Gita – for TELISMAN (1 X ¾) S. 50.00
Durga Saptashati – S. for Telisman 40.00
Tone Totake – H. 100.00
Gayatri Mahamantama – S.H. 500.00
Gayatri Tantrama – S.H. 75.00
Shatru Shaman – S.H. 195.00
Kaulvali Nirnaya – S.H. 450.00
Tantramoda & Shiva Tandava – S.H. 150.00
Saundarya Lahari – S.H. 100.00
A Peep into the tantraloka & our Cultyral
Horitage – E 100.00
Varivasya Rahasyam – S.H. 300.00
Mahakal Sanhita – S.H. 1st vols. 600.00
Naksha-e-Sulamani – H. 150.00
Kali Rahasyam – S.H. 75.00
Varna Beej Prakasha – S.H. 100.00
Tantraloka – S.H. 5 Vols. 2500.00
Vigyan Bhairava – S.H. 160.00
Pratyabhigya Hridayam – S.H. 50.00
Malini Vijayottar Tantrama – S.H. 240.00
Akash Bhairava kalpama – S.H. 295.00
Swachhanda Tantrama – S.H. in 2 Vols. 1000.00
Kauva Tantra – H. 40.00
Samayachar Tantrama – S.H. 45.00
Tantrasar – in 2 Vols. S.H. 300.00
Prapancchasar Sangraha S. 2 Vols. 1500.00

AYURVEDA

Bhawa Prakasha – S.H. 200.00
Bhavan Prakasha Nighantu – S.H. 145.00
Jadi Buti Vigyan – H. 50.00
Shaligram Nighantu Bhusana – S.H. 400.00
Rasaraj Mahodadhi – H. 350.00
Bhaisajya Ratnavali – S.H. 350.00
Amrit sagar – S.H. 140.00
Sarangadhara sanhita – S.H. 140.00
Charaka Sanhita – S.H. 800.00
Sushrut Sanhita – S.H. 425.00
Charka Sanhita – S.E. in 7 Vols. 2700.00
Systems of Ayurveda – E. 100.00
Sushrut Sanhita – E. 3 Vols. 1050.00
Kamasutra – S.H. 450.00
Rati Rahasya – S.H. 125.00
Spanda Krika – S.H. 85.00
Madhava Nidana – S.H. 75.00
Nadi Pariksha – S.H. 25.00
Ayurveda – E. 65.00
Koksar Vidyaka – S.H. 100.00
Panchashyakam – S.H. 50.00
Anangranga – S.H. 200.00

NITISHASTRA : SMRITI : SANHITA

Chanakya Niti – S.H. 60.00
Panchatantra – S.H. 160.00
Hitopadesh – S.H. 75.00
Bhartrhari Shataka Trayam – S.H.E. 210.00
Shukra Niti – S.H. 150.00
Laws of Manu (Manusriti) E. 250.00
Manusmriti – S.H. 150.00
Parashar Smriti – S.H. 40.00
Garga Sanhita – S.H. 250.00
Kautilya Artha shastra – H. 150.00

KAVYA : VYAKARANA : SAHITYA
(Poetry : Grammer : Literature)

Premsagar – English 200.00
Premsagar – H. 100.00
Alha 52 larayee H. 250.00
Raghuvansham – S.H. 170.00
Maghadutam – S.H. 60.00
Abhigyan Sakuntalam – S.H. 130.00
Uttararam Charitam – S.H. 125.00
Mrikshakatikama – S.H. 140.00
Kadambari – S.Bhanuchandra – Siddhachandra
Tika R. 250.00
Laghu Siddhant Kaumudi – S.H. 65.00
Saraswat Vyakarna – Chandrakirti R. 250.00
Astadhyayi Sutrapatha – S. 45.00
Astadhyayi Complete 2 Vols. 1500.00
Navin Anuvad Chandrika – S.H. 60.00
Sanskrit Self Teacher – S.H. 2 Vols. 155.00


DICTIONARIES

Amar Kosha – S.H. 135.00
Sabda Kalpadrma in 5 Vols. 7500.00
Vachaspatyam – 6 Vols. 7000.00
Sanskrit – Hindi Kosha 300.00
Sanskrit – Hindi – English Dictionary 300.00
Sanskrit – English. Dict. M. Williams. 995.00
Urdu Hindi Kosha 250.00
Bhargawas Dictionary E. to H. 220.00
Bhargawas Dictionary Hindi to English 220.00
Bhargawas Dictionary Hindi to English 110.00
Bhargawas Dictionary English to Hindi 110.00
Hindi to Hindi Kosha 300.00

REFERENCE BOOKS

Bharatiya Etihas Kosha – H. 135.00
Tirtha Kosha – Details of Tirthas. R. 300.00
Ramayana Kosha – H. 60.00
Hindu America – E. 29.00
Press in India 1956 150.00
Kalyan's English Edition
God Realization Number – E:- 100.00
Siva Number – E. 100.00
Ganesha Number – E. 100.00
Manusmriti Number – E. 150.00

ARYASAMAJI

Satyartha Prakasha – Big – H. 150.00
Light of Truth – E. 200.00
Hawan Mantra – S.H. 5.00
Sanskar Vidhi – S.H. 50.00

KABEERPANTHI

Kabeer Bejuck – H. 220.00
Kabir Sagar – Comp. 11 Vols. In 1 H. 600.00
Kabiropasana – H. 60.00
Kabir Bhajanmala – H. 25.00
Anuragsagar – H. 55.00
Satya Kabir Ki Sakhi – H. 80.00
Sar Darshan – H. 30.00
Kabeer Mansur – H. 500.00
Abhilakha Sagar – H. 45.00
Kabirvani – H. 120.00
1008 Kabir Vani – E. 150.00

Note : If your required books are not in this list please send us their details, we will try to send you.

GENERAL DEPARTMENT
(FOR EXPORT ONLY)

Bhujpatra – Skin of Bhoj tree used as Sacred paper per page $ 2.50
Gopi Chandan – a kind of yellow clay used for “Tilak” Per Kg. $ 1.0
Hawan Samagri–for makimg scented smoke Per Kg.$2.50
Maala – Garlands – made of white sandal Wood. $ 15.00
Maala – made of Red Sandal. $ 3.00
Maala – made of pure Tulsi Wood. $ 1.00
Maala – made of Rudraksha Beads Medium. $ 10.00
Maala – made of Rudraksha Beads Small. $ 20.00
Sandal Wood – generally 10cm. long pure per wood $ 12.50
Yagyopaveet (Janeu or Sacred Threads) 9 string per 20 pair $ 2.50
Shankha (Conch) $ 10.00 best quality $ 20.00

IMAGES

Images of Vishnu, Rama, Krishna, Shiva etc. of 30cm. in
height made of pure white marble, inclusive of Sea Mail
Post per image. U.S. $ 600.00
Shaligram Shila $ 12.00
Narbadeswar $ 10.00

TANTRIK RING

Tantrik Ring made of astadhatu (Eight Metals) is available with us. By the use of this ring one can pass the examinations, win over the law-suits, get relieve from various diseases, meet his lover or loved one, attain wealth, attain reputation and can get the desired article or thing etc. These are the merits claimed by the Tantrik manufacturer. The price outside India by Air is U.S. $ 10 per ring inclusive of postal expenses. Those who trust only should order for the ring. The ring is engraved with REGD.

PICTURES

For Pictures & Calendars write your required size and quantity, for rate.

YANTRA

Pujana Yantra available on Copper each @Rs.51/-
Mahamrityunjaya Yantra, Gayatri Yantra, Baglamukhi Yantra
Sri Yantra, Navagraha Yantra, Sarvamanokamana Yantra,
Kanakdhara Yantra, Kuber Yantra etc.

C.D.

CD of Mantras available:
Gayatri Mantra, Mahamrityunjaya Mantra, Aarti Sangraha,
Bhajan Sangraha, Hari Gita etc, each 51.00

SOME USEFUL BOOKS

Arati Sangraha – Hindi – English 18.00
Adhunik Vastu Yojana – Hindi 150.00
Bhajan Sangraha – Hindi – English 20.00
Bhaja Govindam – S.H. English 5.00
Bajrangban with Hanuman Sathika H.E. 8.00
Bara Bandi Mochan – Hindi 5.00
Bhartiya Vastu Shastra – Hindi 120.00
Bhartiya Vastu Shastra – English 150.00
Bhartiya Vastu Shastra – Bangla 150.00
Baglamuhi Stotram – S.H. 2.00
Chalisa Path Sangraha – 13 Chalisa H.E. 32.00
Devis Thousand Names – Hindi – English 30.00
Feng Shui - Vastu Shastra – Hindi 50.00
Feng Shui – Vastu Shastra – Bengali 50.00
Gayatri – The Secret Power – Gayatri Upasana E.
Ganesh – Worship & Prayer H.E. 51.00
Ganeshas Thousand Names – Hindi – English 30.00
Hanuman Chalisa – Hindi – English 2.00
Hanuman – Worship & Prayer S.E. 60.00
Hindi–English Primer–Learn Hindi through English 15.00
Hindi Self Teacher 10.00
Hit Songs of Mukesh – H.E. 8.00
Hit Songs of Lata – H.E 10.00
Hanuman Chalisa – Hindi bold letter 5.00
Indrakshi Kavach aur Stotra – S.H. 5.00
Lord Shiva – Worship and Prayer – S.H. 40.00
Lord Visnu – Worship & Prayer S.H. 40.00
Prem Sagar – English 200.00
Shri Satyanarayan Vrat Katha – S.H.E
Shri Santoshi Vrat Katha – H.E. 5.00
Shivas Thousand Names – Hindi – English 30.00
Sandhya Vidhi – S.H.E.
Sanshipt Dev Puja Paddhati – S.H. 2.00
Stuti Sangraha – Many Studies in Hindi 5.00
Superhit songs of Rafi – English 10.00
Superhit songs of Kishore – English Bigger vol. 25.00
Surya The Sun God – Worship & Prayer – H.E. 40.00
Shri Kanakdhara Stotra aur Saravaiswaryaprad
Lakshmi Kawach – S.H.
The Hindu Antyesthi Samskar Paddhati – S.H.E. 20.00
The Hindu Book of Prayer English 11.00
Vastushastra Samasya aur Samadhan – Hindi 150.00
Vipatti Vidaran Stotra – Hindi 2.00
Visnu's Thousand Names – Hindi – English 30.00


All kinds of religious books can be had from:

THE BANARAS MERCANTILE CO.
125, MAHATMA GANDHI ROAD, KOLKATA – 700 007.

Copyright © Banarasmercantile.com, Developing by - Khulja.com
banarasmercantileco@gmail.com